Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Lm. Phi Quang


Hỏi 90

 

Thưa Cha, con có vấn đề trong gia đình. Vợ con đòi ly dị nhưng con thật sự không muốn ký giấy. Vợ con muốn chung sống với người đàn ông khác. Nhưng thời gian lâu thì toà án cũng sẽ tách rời chúng con. Câu hỏi của con là: Vậy sau này con có được rước lễ nữa không? Và con có thể tái thành hôn với người khác không? Con biết "Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly" Nhưng sự việc này con thật sự không muốn ly dị. Ngưòi ta không còn thương con nữa. Con mong chờ câu trả lời của Cha.
Alex Le

 

 
Đáp:

Tôi xin trả lời vắn tắt thế này: Muốn rước lễ thì điều kiện là sạch tội trọng.  Nếu việc ly dị này không do Anh gây ra, Anh không chủ động thì trước mặt Chúa Anh không có tội gì. Do đó không ngăn trở việc Anh đến với các phép Bí Tích, đặc biệt là Bí Tích Thánh Thể.  Tuy nhiên vì phép hôn phối còn hiệu lực, dù vợ của Anh có bỏ đi và lập gia đình với người khác, Anh vẫn không được phép lấy người khác.

GHI CÂU HỎI