Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Lm. Phi Quang


Hỏi 87:

 

Kính chào Cha: Thưa Cha, con xin hỏi một câu, theo con nghĩ chắc cũng không ít người như con. Nếu con là người đã có gia đình mà coi phim cấp ba thì có tội không thưa Cha ? Cám ơn Cha rất nhiều, Nguyện xin Chúa ban muôn ơn đến Cha và những ai cộng tác cùng Cha.
Văn Nhan

 

 
Đáp:

Theo luân lý, việc nhìn xem tự nó là một hành vi trung lập.  Chủ tâm của người nhìn xem, mục đích của việc xem, những hậu quả mà việc nhìn xem ấy gây nên là những yếu tố phải xét đến trong việc xác định tính cách luân lý của việc ấy.  Có những phim ảnh được xếp vào loại "phim xấu" thì chắc chắn mang tính chất không lành mạnh cho linh hồn người tín hữu.  Nếu lương tâm đã báo động cho ta biết có những "dịp tội" thì chúng ta có trách nhiệm phải chọn lựa thế nào cho sự an toàn và lành mạnh của linh hồn, của đức trinh khiết Kitô giáo tùy theo bậc sống của mình.  Để ông có một câu trả lời cho vấn nạn "có tội hay không?" thì ông cần phải trả lời theo lương tâm của chính mình vấn nạn: "Tôi xem phim này với mục đích gì?"  Tôi xin trích lại đây những chỉ dẫn của Giáo Hội về vấn đề sách báo và tranh ảnh khiêu dâm, giúp chúng ta áp dụng vào việc xem phim ảnh:

"Sách báo và tranh ảnh khiêu dâm là những thứ trưng bày cho người ngoài thấy những hành vi tính dục, hiện thực hay tưởng tượng, rút ra từ sự thân mật nam nữ.  Nó xúc phạm đến đức khiết tịnh, vì nó làm biến chất hành vi phu phụ là sự hiến thân cho nhau cách thân mật giữa hai vợ chồng.  Nó gây thương tổn nặng nề cho phẩm giá của những người lao đầu vào việc này (các diễn viên, các con buôn, quần chúng), vì người này sẽ trở thành đối tượng  của một thú vui thô lỗ và của một mối lợi bất chính cho người kia.  Nó gìm tất cả những người đó trong  ảo tưởng của một thế giới giả tạo.  Nó là một lỗi nặng.  Các nhà cầm quyền dân sự phải ngăn cấm việc sản xuất và phân phối các sản phẩm con heo đó" (GLCG 2354).


GHI CÂU HỎI