Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Lm. Phi Quang


Hỏi 81:
 

Thưa cha, tuổi trẻ chúng con tìm hiểu về chuyện chăn gối vợ chồng qua sách báo và phim ảnh trước khi lập gia đình . Vậy chúng con có tội hay không ? Xin cha giải đáp thắc mắc này giúp con
Hồng

 
Đáp:

Khi tìm hiểu cách đứng đắn và đúng mức những gì liên quan đến bậc sống của mình thì không có gì sai trái. Vì mục đích tìm hiểu về phái tính đôi khi có thể xử dụng những sách hay phim ảnh với chủ ý cung ứng những kiến thức đứng đắn về vấn đề đó chứ không sử dụng bừa bãi bất kể thứ lọai nào.  Trái lại, có những loại sách báo hay phim ảnh không có chủ ý cung cấp những kiến thức mà lại  có mục đích gợi dục, kích thích tình dục của người đọc hay xem  thì không thích hợp để cho người có ý tìm hiểu đọc hay xem với mục đích cao thượng.  Hơn nữa, phải tự chủ để khi sử dụng những phương tiện truyền thông không bị lôi cuốn vào những thú vui bất chánh, những kích dục  ngoài hôn nhân.

GHI CÂU HỎI