Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Lm. Phi Quang


Hỏi 75:
 

Kính cha Ngày nhậm chức của Tân Tổng Thống Obama, con thấy có 1 chi tiết hết sức thú vị và được báo đài, internet truyền tải là " Tân Tổng Thống đặt tay trên Kinh Thánh để tuyên thệ" Thưa cha, vì sao Hoa kỳ lại có nghi thức này, nó mang y nghĩa gì và có từ bao giờ, nguồn gốc của nó như thế nào? Con xem tin này, con thấy giống hệt nghi thức nhận chức Linh mục chánh xứ của Giáo Hội. Nó có liên hệ gì không thưa Cha. Xin Cha vui lòng giải thích để chúng con có thêm kiến thức. Chân thành cảm ơn Cha.
N.Duy

 

 
Đáp:

Việc một tổng thống Hoa Kỳ phải tuyên thệ trước khi chính thức nhậm chức Tổng Thống được qui định theo Hiến Pháp Hoa Kỳ như sau:

Before he enter on the execution of his office, he shall take the following oath or affirmation:

"I do solemnly swear (or affirm) that I will faithfully execute the office of the President of the United States, and will to the best of my ability, preserve, protect and defend the Constitution of the United States."  (Article II, Section I of the U.S. Constitution)

Luật cũng không bắt buộc phải có sách Kinh Thánh khi tuyên thệ, nhưng như một tục lệ đáng khen, hầu hết các tổng thống (từ Tổng Thống Washington ngày 30 tháng 4 năm 1789  tới TT. Obama ngày 20 tháng 1 năm 2009) đều dùng Sách Kinh Thánh để tuyên thệ.  Riêng Tổng Thống Theodore Roosevelt khi tuyên thệ nhậm chức năm 1901 đã không dùng Sách Kinh Thánh.

Nghi thức này không có liên hệ gì tới nghi thức nhậm chức của một Cha Sở trong đạo Công Giáo.


GHI CÂU HỎI