Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Lm. Phi Quang


Hỏi 74:
 

Thưa Cha, Thưa cha, con xin hỏi cha: con chưa kết hôn mà đã sống chung với nhau như vợ chồng nhưng bây giờ con đã từ bỏ rồi, không sống chung nữa, vậy con có được xưng tội rước lễ không? Xin Cha cho con câu trả lời sớm nhé.
Cô Gái Bình Thuận
 

 
Đáp:

Nếu thật lòng ăn năn và quyết tâm chừa thì có thể đi xưng tội và rước lễ, không có gì ngăn trở.  Điều quan trọng là không được tiếp tục sống chung với nhau như trước nữa.

GHI CÂU HỎI