Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Lm. Phi Quang


Hỏi 70:
 
Thưa Cha, hai người đồng tính có được đến nhà thờ để dự lễ không?  Nếu họ cứ sống với nhau thì có lỗi không? Phải nói thế nào để họ không bị tổn thương?
Ẩn Danh
 
Đáp:

Nói về đồng tính cũng nên phân biệt là những người có khuynh hướng đồng tính và những người thực hành cuộc sống đồng tính.  Khuynh hứơng thì chưa phải là tội, nhưng cố tình thực hiện những điều trái với luật Chúa thì mới có tội. Không nên ngăn cản những người tội lỗi đến nhà thờ, chỉ tùy nghi nhắc cho họ biết nếu có tội thì không được Rước Lễ.  Theo Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo, nếu hai người đồng phái mà sống với nhau như vợ chồng thì chắc chắn là không được rồi.  Dựa trên Kinh Thánh vẫn lên án những hành vi đông tính luyến ái là những hành vi suy đồi nghiêm trọng, Thánh Truyền luôn tuyên bố những hành vi đồng tính luyến ái là thác loạn tự bản chất của chúng (xem GLCG 2357).  Còn làm sao để nói với họ để họ không bị tổn thương thì cần phải khôn ngoan, tôn trọng nhân vị và thông cảm tình trạng yếu đuối của họ.  Trường hợp này cũng như nhiều trường hợp cần sửa sai khác, ta phải khôn ngoan, tùy cơ hội thuận tiện và phải tỏ ra tôn trọng phẩm giá con người của đương sự và chân thành giúp đỡ họ bao nhiêu có thể. Giáo Hội lưu ý chúng ta: “Một số không nhỏ những người nam và nữ cho thấy có những khuynh hướng đồng tính luyến ái sâu xa. Xu hướng này là một sự xáo trộn nội tại, là một cực hình đối với những người có khuynh hướng này. Họ phải được người ta đón nhận với sự tôn trọng, thông cảm và tế nhị...” (GLCG 2358).

GHI CÂU HỎI