Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Lm. Phi Quang


Hỏi 68:
 

Kính Cha, con có xem một đoạn Video trên mạng, con thật sự bị “sốc” khi nhìn thấy một phụ nữ cử hành Thánh Lễ, con chẳng hiểu họ thuộc giáo phái nào.  Xin Cha cho chúng con lời giải thích tại sao lại có truyện như thế? http://www.youtube.com/watch?v=pzaBKQ0ghrY  Cám ơn Cha.
Nguyễn V Nguyên

 
Đáp:

Việc truyền chức Linh Mục trong Giáo Hội Công Giáo đã có những giáo lý và kỷ luật khác với nhiều giáo hội hay giáo phái khác trên thế giới.  Giáo Hội Công Giáo chủ trương rằng: “’Chỉ có người nam đã rửa tội mới có thể lãnh nhận cách thành hiệu việc Truyền Chức Thánh’ (c. 1024). Chúa Giêsu Kitô đã chọn mười hai người nam để lập nên Tông Đồ Đoàn Mười Hai Ông, và các Tông Đồ cũng đã làm như vậy khi chọn các cộng tác viên của mình và đó là những người sẽ kế vị các ông trong công tác của các ông.  Giám Mục Đoàn cùng với các linh mục được hiệp nhất với các ngài trong chức Tư Tế, hiện diện hóa và hiện tại hóa Tông Đồ Đoàn cho đến khi chính Chúa Kitô trở lại.  Giáo Hội thấy mình bị trói buộc bởi sự lựa chọn này của chính Chúa Kitô, cho nên không thể có sự truyền chức cho phụ nữ” (GLCG 1577).  Ngoài Giáo Hội Công Giáo, cũng có những giáo hội khác như Chính Thống Giáo, The Church of Jesus Christ of Latter Day Saints, Lutheran Church – Missouri Synod, Presbyterin Church... cũng không truyền chức cho nữ giới. Trong khi đó có nhiều giáo hội Kitô giáo khác đã có những thay đổi và chủ trương truyền chức cho nữ giới. Đoạn video chiếu ở trên mạng ấy, chắc chắn thuộc những giáo phái không phải là Công Giáo. 

GHI CÂU HỎI