Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Lm. Phi Quang


Hỏi 66:
 

Thưa Cha, ở bên Thụy Sĩ có một linh mục mà trước khi làm linh mục ngài đã dính líu với một người bạn về vấn đề liên quan tới homosexual.  Sau 10 năm làm cha phó rồi làm cha xứ, ngài bị người ta tố cáo và bị tòa Giám Mục cấm không cho cử hành phụng vụ một năm, sau đó lại được tòa Giám Mục cho phép làm mục vụ lại. Sau đó ngài lại bị báo chí khơi dậy, nên ngài không chịu nổi và đã dùng súng tự sát.  Trước khi tự sát ngài đã nói với thân phụ là con không chịu đựng thêm được nữa.  Vậy con xin hỏi Cha: ngài có được hưởng phần rỗi linh hồn hay không?  Con cám ơn Cha.
L.T.Vinh

 
Đáp:

Chúng ta không được biết chính xác câu truyện đó như thế nào nhưng kể ra cũng thật đáng thương.  Việc một người được rỗi linh hồn hay không thì không thuộc quyền xét đoán định đoạt của ta mà phải nhìn nhận chỉ có Chúa mới có toàn quyền và độc quyền phán định điều đó.  Theo lời Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II, từ trước tới nay Giáo Hội cũng đã theo ơn Chúa Thánh Thần để phán quyết những người đã lên Thiên Đàng (phong chân phước và phong thánh), nhưng chưa hề có một phán quyết chính thức nào về một người phải xuống hỏa ngục.  Chính vì thế chúng ta hãy phó thác vị linh mục đó cho lòng thương xót của Chúa.  Thánh Gioan Vianney có lần đã an ủi một góa phụ khóc lóc vì chồng bà tự tử: “Bà hãy cầu nguyện cho ông vì khi nhẩy từ lầu xuống tự tử, ông đã ăn năn thống hối, nên đã không mất linh hồn, tuy nhiên còn đang bị giam trong luyện tội.”

GHI CÂU HỎI