Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Lm. Phi Quang


Hỏi 64:
 

Thưa cha , con đang học làm Acolyte , nhưng trước đây mấy mươi năm vợ chồng con đã 1 lần phá thai , như vậy con có thể lãnh chức thưà tác viên giúp lễ được không ?
Sơn

 
Đáp:

Acolyte hay Thừa Tác Vụ Giúp Lễ là một trong những thừa tác vụ mà một người giáo dân (nam giới) được lãnh nhận (xem Gíao Luật c. 230).  Đây chỉ là một tác vụ chứ không phải một chức thánh nên không được gọi là “chịu chức” mà chỉ là “lãnh nhận”.  Một người khi đang mắc vạ tuyệt thông thì không được lãnh nhận và thi hành bất cứ thừa tác vụ nào trong Giáo Hội (xem Giáo Luật c. 1331).

Ai thi hành việc phá thai, và việc phá thai có kết quả,  sẽ mắc vạ tuyệt thông tiền kết (xem Giáo Luật c. 1398). Nhưng để bị mắc vạ này còn có nhiều điều kiện khác nữa, như tuổi tác và các hoàn cảnh liên quan.  Trong trường hợp của Anh, nếu việc phá thai đã được tha thứ một cách hợp pháp thì việc lãnh nhận và thi hành thừa tác vụ giúp lễ không có gì ngăn trở.


GHI CÂU HỎI