Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Lm. Phi Quang


Hỏi 62:
 
Thưa Cha con có một thắc mắc về việc cầu nguyện cho các linh hồn tội lỗi.  Những linh hồn tội lỗi ấy là những linh hồn nào? Đã chết hay còn sống? Và con cũng có một cô bạn hỏi con: Mình cũng tội lỗi, tại sao lại cầu cho những linh hồn tội lỗi?
Lưu Thị Vinh
 
Đáp:

Chị Lưu Thị Vinh thân mến, thông thường khi nói với nhau cầu nguyện cho các linh hồn tội lỗi là có ý nói cầu nguyện cho những người đang sống trong tội lỗi để họ được ăn năn trở lại cùng Chúa.  Dĩ nhiên chúng ta có thể nói mình là những người tội lỗi nhưng với thiện chí chúng ta không muốn sống trong tội và muốn sống trong ơn nghĩa Chúa, nên cũng có thể bày tỏ ý muốn đó đối với Chúa trong kinh nguyện để cầu cho những người khác cùng đựợc  sống trong ơn nghĩa Chúa.  Đây là việc bác ái yêu thương đáng khen. Trong khi cầu nguyện như vậy chúng ta không có ý coi thường, khinh chê những người mà bề ngoài chúng ta thấy họ sống trong tình trạng tội lỗi.


GHI CÂU HỎI