Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Lm. Phi Quang


Hỏi 61:
 
Thưa Cha, con là Maria Nguyễn Thị Nghi, con xin Cha giúp con:  Con có một cháu trai, cháu chơi với bạn bè Tin Lành và bây giờ cháu bị khủng hoảng tinh thần, cứ quỳ lạy trước tượng Chúa, con có đi xin các cha khấn cho, và có cha nói là cháu bị cô hồn theo.  Bây giờ con phải làm sao, thưa Cha? Xin cha giúp con. Con xin cám ơn Cha.
Maria Nguyễn Thị Nghi
 
Đáp:

Chị Nghi thân mến, chúng tôi rất thông cảm với chị về tình trạng của cháu.  Với triệu chứng bất bình thường của cháu, theo tôi nghĩ, chị nên đưa cháu tới các vị bác sĩ chuyên môn để định bệnh.  Có biết rõ bệnh mới có thể tìm phương dược hữu hiệu được.  Tôi không nghĩ là có "cô hồn" nào theo cháu đâu. Xin chị tiếp tục cầu nguyện để xin ơn khôn ngoan giúp đỡ cháu.  Chúng tôi xin hợp ý với chị để cùng cầu nguyện.

GHI CÂU HỎI