Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Lm. Phi Quang


Hỏi 58:
 
Thưa cha, con có một đứa em đã lập gia đình và nay đã ly dị đến 5 năm rồi!  Hiện giờ đang chung sống với một người khác và cô ấy cũng đã có con với em của con. Cô ấy cũng đã trở lại đạo Công Giáo.  Em con vẫn Rước Lễ thường xuyên và con cũng đã khuyên em con đừng Rước Lễ nữa.  Em con trả lời là cô vợ trứơc có viết thơ cho Tòa Giám Mục và đã được giải hôn phối rồi.  Vậy thưa cha, em con có được Rước Lễ hay không?  Xin cha giải đáp cho con.  Con xin cám ơn cha.
Lưu T. Vinh

 
 
Đáp:

Chị Lưu Thị Vinh thân mến, nếu đúng em của chị đã nói là cô vợ trước của người em đã viết thư cho Tòa Giám Mục và đã được “giải hôn phối” thì em của chị được tự do kết hôn lại.  Có lẽ đây là trường hợp mà cô vợ cũ đã nộp đơn xin tòa án của Giáo Phận xin “tiêu hôn” tức là xin công bố hôn phối trước “không thành” vì lý do nào đó mà tòa án đã cứu xét và phán quyết.  Sau khi tòa án đã tuyên bố hôn nhân trước không thành tức là không có giá trị gì và kể như chưa cưới. Vì thế cả hai người được tự do kết hôn nếu đủ điều kiện.  Nếu người em của chị lập gia đình lần nữa theo đúng phép đạo thì có thể Rước Lễ bình thường như những người khác.

GHI CÂU HỎI