Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Lm. Phi Quang


Hỏi 57:
 
Thưa cha , con có câu hỏi của một người bạn  đưa ra làm con khó giải đáp. Mong cha giúp con trả lời để cho bạn con hiễu thêm về đạo Kitô giáo chúng ta. câu hỏi như sau: "Những người tử vì đạo là những người ngu.  Tại sao họ lại làm như vậy?"
Lê T. Duy

 
 
Đáp:

Một Kitô hữu bị người khác cho là “ngu” vì sống theo Phúc Âm là truyện bình thường và không có gì đáng ngạc nhiên!  Thực sự đối với những người không có đức tin thì việc chết vì đạo là điều vô lý, vô nghĩa và đúng là ngu!  Nhưng đối với những người tin vào Chúa Kitô, những người có đức tin thì biết rằng: “Phúc cho kẻ bị bắt bớ vì sự công chính, vì Nước Thiên Đàng là của họ” (Mt 5:9).  Những người tin vào Thiên Chúa, tin có đời sau thì dễ dàng hiểu rằng “được lời lãi cả vũ trụ mà thiệt phần linh hồn nào được ích gì?” (xem Mt 16:26).  Các vị tử đạo là những người đã hiểu điều này nên đã quyết định trung thành với đức tin dù phải chết.  Đó không phải là điều ngu dại mà là sự chọn lựa khôn ngoan.  Họ đã khôn ngoan chọn chết đời này để được sống mãi mãi đời sau, hơn là chọn sống ngắn ngủi đời này để rồi chết muôn đời.

GHI CÂU HỎI