Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Lm. Phi Quang


Hỏi 56:
 
Thưa cha, cho con được hỏi:  Hiện nay có nhiều phụ nữ thành đạt trong cuộc sống, nhưng không muốn kết hôn, mặc dù người yêu họ muốn tiến đến hôn nhân bền vững, Cha nhận định vấn đề này ra sao? Tình yêu họ là ích kỷ, không muốn chia sẻ và gánh trách nhiệm, có đúng không Cha? Con cám ơn Cha rất nhiều. Nguyện xin Thiên Chúa ban nhiều hồng ân trên Cha, để qua Cha thánh ý của Chúa được thực thi.
Trần Mơ

 
 
Đáp:

Chị Trần Mơ thân mến, vấn nạn của chị nêu lên không thể có một giải đáp đơn giản vì tùy theo từng trường hợp để có một nhận định đúng đắn.  Có thể có những phụ nữ hay thanh niên không muốn sống đời hôn nhân vì họ sợ trách nhiệm, phiền hà, vất vả...  Nhưng không thể nói được mọi người không lập gia đình, không muốn đi đến hôn nhân là những người ích kỷ, đơn độc...  Họ có những lý do riêng của họ mà chỉ mình Thiên Chúa mới biết được.  Có những người vì nghề nghiệp, vì công cuộc nghiên cứu, vì yêu chuộng công tác từ thiện, làm ích cho người khác nên đã quên tư lợi của mình để dấn thân phục vụ tha nhân.  Những người như thế đâu có ích kỷ.  Luật Giáo Hội minh định rằng: “Tất cả các tín hữu có quyền không bị cưỡng ép trong việc lựa chọn bậc sống” (c. 219). Người tín hữu có thể chọn đi tu, lập gia đình, hay sống độc thân giữa đời. 

GHI CÂU HỎI