Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Lm. Phi Quang


Hỏi 55:
 
Kính thưa cha, con đã có quan hệ với fiancé của con trước khi chúng con làm Bí Tích Hôn Phối.  Khi con xưng tội, con có được lãnh nhận Bí Tích Hôn Phối không cha ơi? Con có được tha tội không? Con là một con chiên hoang đàng đã lầm lỡ trong suốt mấy năm trời.  Nay con được ơn soi sáng và quyết tâm trở về với Chúa.  Con đã bỏ xưng tội Rước Lễ trong nhiều năm, bây giờ con phải làm sao?  Xin cha giúp con để con được làm hòa và sống xứng đáng con của Chúa.  Con xin chân thành cám ơn cha.
Mèo Con
 
 
Đáp:

Chị “Mèo con” quí mến, Quan hệ tình dục trước hay ngoài hôn nhân chắc chắn là một sai trái và tội lỗi.  Nhưng sau khi đã phạm tội mà phạm nhân thật lòng thống hối ăn năn và tìm đến Bí Tích Hòa Giải thì chắc chắn Chúa sẽ tha thứ cho.  Bí Tích Hòa Giải là Bí Tích chính Chúa Kitô thiết lập nhằm mục đích là để tha tội cho những người đã chịu phép Thánh Tẩy.  Vậy chị hay an tâm đến với Bí Tích Hòa Giải và tin tưởng Chúa Giêsu đang đón chờ chị.  Sau khi đã hòa giải với Chúa rồi thì tiếp tục làm thủ tục kết hôn theo đúng những nguyên tắc và nghi lễ của Giáo Hội.  Không có gì ngăn trở do lỡ lầm trong quá khứ.

Để có thể xưng tội chị hãy đến với một linh mục mà chị quen biết hay không quen biết để xin ngài giúp đỡ.  Hãy nói ngay với ngài về tình trạng bỏ xưng tội Rước Lễ nhiều năm và xin ngài giúp xét mình và xưng thú để có thể lãnh nhận ơn giao hòa của Chúa.  Chúc chị luôn bình an.

 


GHI CÂU HỎI