Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Lm. Phi Quang


Hỏi 51:
 

Xin Cha cho con hỏi: bố mẹ con đã ly thân nhiều năm.và nay mẹ con tự ý gởi đơn ra toà ly dị bố con; con không đồng ý nhưng cũng không làm gì được . Do vậy trong lòng con rất ghét mẹ con . Sự việc này đã kéo dài đến hai năm rồi. Vậy xin cha cho con hỏi: làm như thế con có tội không?
Anna N. Thanh
 

 
Đáp:

Chị Anna N. Thanh quí mến, việc làm của bà mẹ chị tôi không thể biết được rõ ràng như thế nào để có thể qui trách cho bà. Rất có thể bà có những lý do theo lương tâm của bà mà bà phải làm việc đó. Dầu sao đi nữa, chúng ta không được phép ghét bỏ bất cứ một người nào, dù họ tội lỗi đến đâu đi nữa. Truyền thống luân lý của chúng ta dạy rằng ta phải ghét tội, nhưng không được ghét kẻ phạm tội. Vậy xin Chị hãy tìm cách thay đổi tâm tình và thái độ đối với mẹ của Chị. Tình yêu sẽ thắng phục tất cả.

GHI CÂU HỎI