Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Lm. Phi Quang


Hỏi 49:
 

Thưa Cha , con có câu hỏi này mong CHA có thể giải đáp giùm con: con hiện đang tham dự lớp dự tu của giáo phận nhưng gần đây con mới biết mình đang bị nhiễm viêm gan B ! Vậy xin CHA cho con biết bây giờ con phải làm gì vì con rất muốn đi tu CHA ạ! Con cảm ơn CHA . Xin Chúa và Đức Mẹ gìn giữ Cha.
Người con hoang đàng
 

 
Đáp:

Chúc mừng anh đã có thiện chí muốn đi tu dấn thân phụng sự Thiên Chúa trong bậc tu trì. Để hiến thân phục vụ Giáo Hội trong chức vụ linh mục hay bậc tu trì cũng cần phải có một sức khỏe tương đối để có thể chu toàn được những đòi hỏi trong nếp sống dấn thân đó. Nếu anh mới khám phá ra mình bị nhiễm vi khuẩn viêm gan thì điều quan trọng và cần thiết là phải chữa trị trước đã. Nếu Chúa muốn kêu gọi anh thì chắc chắn Ngài sẽ liệu cách để anh được toại nguyện ngoài những ước tính của con người. Chúc anh vui lòng vâng theo Thánh Ý Chúa và đạt được những ước vọng chính đáng của anh

GHI CÂU HỎI