Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Lm. Phi Quang


Hỏi 46:
 

Thưa Cha , trước hết con cảm ơn Chúa cho con biết trang này. Con xin Cha giải đáp giúp con điều này. Hiện nay con là Đệ tử của một Dòng tu tại tp HCM. Con đã có ước ao đi tu từ nhỏ và con cảm thấy có xu hướg về điều đó, bởi con luôn muốn giúp đỡ , phục vụ người khác hơn là được người khác phục vụ, muốn được cống hiến hơn là hưởng thụ. Con cảm thấy con có thể tu được dù con có nhiều khuyết điểm. Cha biết không gia đình con hơi khó khăn kinh tế, ba má con đã qua đời. Hiện nay, con vừa học Đại học, làm thêm và tìm hiểu ơn gọi. Con có trình bày hoàn cảnh của con cho Cha Bề trên Đệ tử viện và sẵn sàng chấp nhận bị từ chối và xem đó như thánh ý Chúa. Thế nhưng , ngày nọ , một Thày trong Ban Giám đốc đả đưa con đến nhà một vị ân nhân là 1 Việt kiều Pháp, Vị này hứa giúp con học Đại hoc để có thể Đủ điều Kiện theo ơn gọi của Dòng, vì Dòng đòi phải có trình độ Đại học. Vị này không hề đòi con phải làm Linh mục chi cả , đơn giản là giúp con tìm ý chúa. Điều con phân vân là: + Việc con được nhà dòng giúp cho đi học có phải là ý Chúa và là ơn của Ngài không. Vì con nghĩ không phải vì Dòng thiếu ơn gọi nên các Ngài mới quan tâm con như vậy, trái lại dòng đang có rất nhiều ơn gọi mà các anh em đó lại giỏi giang và có nhiều điều kiện vật chất hơn con nhiều. Xin Cha cho con biêt điều này có ý nghĩa gì? + Con còn 1 người chị sống độc thân, có lẽ sẽ ở giá luôn và 1 em trai 22 tuổi.Con lo lắng rằng nếu con đi tu , ai sẽ lo lắng và bảo vệ cho gia đình, nhất là người chị độc thân về già sẻ sống như thế nào. Dù sao trong nhà con cũng là con trai cả ,được ăn học nhiều nhất , tính tình mạnh mẽ nhất. Chị em con chỉ học hết lơp 9 là cùng vì phải mưu sinh sớm. Có thể nói bây giờ con là trụ cột trong nhà. Con đi tu có phải là quá tàn nhẫn với họ không. Liệu Chúa có muốn dành "hoa quả " tốt nhất cho Ngài. Nếu thế con xin toàn hiến Vậy xin Cha con biết điều Chúa muốn nơi con và con phải làm gì. Con mong tin Cha và được tiếp tục bàn hỏi về đời tu. Con xin cảm ơn Cha
Phúc Minh
 

 
Đáp:

Phúc Minh thân mến, cám ơn em đã có những chia sẻ và thắc mắc. Xin lần lượt trả lời hai câu hỏi của em:

1/ Việc được giúp đỡ có phải là ơn Chúa không? Có phải là dấu chỉ cho em thấy mình có ơn gọi tận hiến trong hội dòng không? Việc nhận định về ơn gọi của mình, bất cứ ơn gọi nào cũng là một việc quan trọng và phức tạp cần nhiều kiên nhẫn và khôn ngoan với những phương tiện trong tầm tay. Tôi chỉ xin đưa ra đây những điểm thật căn bản và sơ khởi về tiến trình phân định ơn gọi, đặc biệt là ơn gọi tiến tới chức Linh mục và gia nhập các dòng tu, tu đoàn hay tu hội:

+ Trước hết phải xem mình có khuynh hướng về nếp sống đặc biệt đó không? Nói một cách đơn giản: xem mình có xu hướng về nếp sống linh mục hay tu trì trong các tổ chức tu trì trong Giáo Hội không?

+ Thứ đến phải xét xem mình có đủ tư cách, khả năng và hội đủ các điều kiện mà nếp sống của những ơn goi đó đòi hỏi không? Có khả năng về mọi mặt cả về nhân cách, đức tính, học lực, sức khỏe, tài chính không?

+ Và phải xét xem những bề trên trong các tổ chức đó hay những người có trách nhiệm tuyển chọn có chấp nhận không? Việc em được nhà dòng hay ân nhân nào đó hỗ trợ việc học hành cho em thực là một ơn phúc của Chúa, tuy vậy không đủ để có một quyết định dứt khóat cho ơn thiên triệu của em.

2/ Trong hoàn cảnh gia đình của em, nếu em đi tu có phải là một việc bất công đối với gia đình không? Về vấn nạn này không thể có một câu trả lời ngắn gọn. Trái lại cần phải xét tỉ mỉ hoàn cảnh cụ thể từng trường hợp với những chi tiết đầy đủ hơn. Nếu Chúa thực sự kêu gọi em thì chính Ngài sẽ lo liệu cho em về vấn đề gia đình cách hợp lý. Trong tất cả những vấn đề này em cần phải bàn hỏi sâu xa, thành thật với những vị có trách nhiệm nhận ơn gọi cũng như vị linh hướng của em hay vị hướng dẫn tinh thần của em. Việc quan trọng này cần nhiều lời cầu nguyện và sự hướng dẫn khôn ngoan. -


GHI CÂU HỎI