Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Lm.
Phi Quang


Hỏi 44:
 
Thưa quý Cha, con thuộc Giáo xứ CHÂU BÌNH ,Thủ Đức. con muốn hỏi:" BÍ MẬT CUỐI CÙNG CỦA MẸ FATIMA" được chị LUCIA nói cho ĐTC về việc Mẹ tiết lộ những gì xảy ra vào ngày tận thế và những gì chúng ta cần chuẩn bị là có thật hay không. Câu hỏi của con không có tính chất hoài nghi nhưng để con cùng mọi người thêm xác tín và ăn năn tội chuẩn bị cho ngày CHÚA Quang Lâm.
Nguyễn Quốc Thịnh

 
 
Đáp:

Theo những tài liệu chúng ta biết được về điều mà người ta thường gọi là “bí mật thứ ba của Fatima” không phải là những tiên báo về ngày tận thế hay những gì xẩy ra trong ngày đó.  Nhưng căn cứ vào những lời chính Chị Lucia, một trong ba trẻ được diễm phúc được thấy Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, thì phần thứ ba của Bí mật Fatima hay Bí mật thứ ba của biến cố Fatima là thị kiến thứ ba mà các em được trông thấy.  Đây là chính những lời của Chị Lucia thuật  lại:

Sau hai phần mà con đã giải thích, phía bên trái của Ðức Bà và cao hơn một ít, chúng con đã thấy một Thiên thần cầm một thanh gươm bằng lửa nơi tay trái; nó lấp lánh và phát ra những tia lửa dường như sẽ đốt cháy thế gian; nhưng chúng tắt ngúm khi chạm đến ánh quang chiếu toả từ tay phải của Ðức Bà hướng về trần gian: chỉ về trái đất bằng tay phải, Thiên thần lớn tiếng thốt lên: ‘Ðền tội, Ðền tội, Ðền tội!'. Và chúng con thấy trong một luồng sáng lớn là Thiên Chúa: ‘một cái gì tương tự như cách người ta xuất hiện trong một tấm gương khi người ta đi ngang qua’ một Giám mục bận đồ trắng ‘chúng con có cảm nhận đó chính là Ðức Thánh Cha’. Các Giám mục, các Linh mục, các tu sĩ nam nữ khác leo lên một ngọn núi dốc thẳng, trên đỉnh núi có một Thánh giá lớn làm bằng thân cây thô nhám như thể của một cây bần với vỏ cây; trước khi đến đó, Ðức Thánh Cha đi qua một thành phố lớn, một nửa bị tàn phá và một nửa rung chuyển, với bước chân nghiêng ngả, buồn khổ vì đau đớn và ưu phiền, ngài cầu nguyện cho các linh hồn của những thân xác ngài gặp trên đường; khi đã lên đỉnh núi, quỳ dưới chân Thánh giá lớn, ngài đã bị một nhóm lính giết hại bằng đạn và mũi tên, và cùng một cách thức như thế các Giám mục, Linh mục, tu sĩ nam nữ khác, và các người giáo dân thuộc mọi giai cấp và địa vị xã hội khác nhau lần lượt bị giết hại. Bên dưới hai cánh tay của Thánh giá có hai Thiên thần, mỗi vị cầm trong tay một chiếc bình bằng pha lê, trong đó các ngài hứng máu của các vị Tử đạo và với máu đó các ngài rảy trên các linh hồn đang tiến về Thiên Chúa.”  (tham khảo thêm tại:  http://www.thanhlinh.net/memaria/BiMatFatima.htm).

Tôi thiết nghĩ, đây là những dấu chỉ tiên báo một tình trạng bách hại bằng cách nào đó đang chờ chúng ta hay chúng ta đã trải qua.  Điều quan trọng vẫn luôn là thúc giục chúng ta sống Phúc Âm, sống Lời Chúa, sống đạo theo sát những mệnh lệnh Mẹ muốn truyền dạy chúng ta:  Ăn năn cải thiện -  Tôn sùng Mẫu Tâm,  -  và  Lần Chuỗi Mân Côi.


GHI CÂU HỎI