Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Lm.
Phi Quang


Hỏi 43:
 
Xin vui lòng cho biết Đức ông trong Giáo Hội có từ khi nào? Và Danh từ Đức ông tiếng Pháp là gì? Ai có quyền ban danh hiệu Đức ông? Có phải bất cứ Cha Tổng Đại Diện nào cũng là Đức ông hay không?.
Nam Long

 
 
Đáp:

 Đức Ông” dịch từ chữ “Monsignor” số nhiều là “monsignori”, là tước hiệu xưng hô đối với một số giáo sĩ có phẩm tước danh dự trong Giáo Hội Công Giáo Rôma. Chữ   “Monsignor”  là dạng ngắn của từ Ý ngữ “monsignore”, tiếng Pháp là  “mon seigneur” có nghĩa là “ông chúa của tôi”.  Dạng viết tắt có thể là: Mgr., Msgr. hay Mons.  Tước hiệu này do Đức Thánh Cha ban cho một số giáo sĩ có công lao hay có địa vị quan trong hơn trong Giáo Hội.  Tước hiệu này đã có từ lâu trong Giáo Triều Rôma và theo thời gian cũng thay đổi nhiều với những cấp bậc, quyền lợi và trách vụ khác nhau.  Trước cuộc cải tổ của Đức Thánh Cha Phaolô VI, có tới 14 cấp bậc khác nhau của tước hiệu Đức Ông. Hiện tại bây giờ chỉ còn ba (3) [Apostolic Protonotaries, Honorary Prelates of His Holiness, và Chaplains of His Holiness]. Phẩm phục của Đức Ông thường là áo chùng đen với viền và đai tím.  Trong một số quốc gia, cách xưng hô với các Giám mục cũng được gọi là “Monsignor”.

GHI CÂU HỎI