Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Lm.
Phi Quang


Hỏi 42:
 

Quí Cha cho con hỏi 1 việc. Con thắc mắc về những con số trong Tin Mừng về cuộc đời của Chúa Jesu. Thứ nhất: theo con được biết 40 đêm ngày Chúa Jesu ăn chay trong sa mạc, con số 40 tượng trưng cho 40 năm Dân Chúa trên sa mặc,Ông Mose dẫn Dân Chúa về Đất Hứa. Thứ hai: Chúa Jesu chọn 12 vị Tông Đồ, con số 12 tượng trưng cho 12 Chi Tộc của Israel. Con muốn hỏi là: Chúa Jesu sống chỉ có 33 năm trần thế. 30 năm Chúa ở với Mẹ Mình, còn 3 năm ra giảng Tin Mừng. Để rồi cũng 33 năm Giuđa Itcariốt phản bội Chúa. Cha cho con hỏi số 33 có ý nghĩa gì? Tại sao Chúa lại ở với Mẹ Người những 30 năm, mà chỉ có 3 năm đi rao giảng Tin Mừng. Thứ nữa là : đủ 10 ngày sau khi Chúa lên trời Ngài lại cho Đức Chúa Thánh Thần xuống, Cha cho con hỏi số 10 và 33 có ý nghĩa gì?.
Phạm Ngọc Thiên Long

 

 
Đáp:

Anh Phạm Ngọc Long Thiên thân mến,

Trước hết tôi xin thú nhận rằng một ít điểm trong câu thắc mắc của Anh chúng tôi không có câu giải đáp. Ví dụ: Tại sao Chúa ở với Mẹ những 30 năm trước khi xuất thân rao giảng đạo mới? Đây là chương trình của Thiên Chúa, không được mạc khải cho ta biết lý do chính xác tại sao.  Chúng ta có thể suy diễn vì Chúa Cứu Thế muốn sống như “một người thường” chứ không muốn tỏ ra “khác thường” trong nhưng năm đầu của cuộc sống làm người của mình.  Ngài sống ẩn dật và vâng lời cha mẹ suốt 30 năm (xem Lk 2:51).

Còn về những con số trong Thánh Kinh các nhà khảo cứu Thánh Kinh đã có những cắt nghĩa vừa nhiều vừa phức tạp về ý nghĩa của chúng.  Thực ra thì những ý nghĩa này hầu hết do sự suy diễn, đoán định chứ không nhất thiết được mạc khải qua chính Thánh Kinh. Con số “3” chỉ sự hoàn hảo hay tròn đầy và nhiều tôn giáo đã coi số “3” là con số thần linh. Trong Kinh Thánh đã nói tới 3 vị khách thần linh đã thăm viếng Abraham tại Mamre  (St 18.1-15), 3 lễ hội của Dân Chúa: Lễ Bánh, Lễ Mùa Gặt và Lễ Lều (Xh 23:14-19), số ngày và đêm Jonah ở trong bụng cá (Gn 1:17), số ngày từ khi Chúa Giêsu chết tới khi Chúa sống lại (Mc 8:31; 1Cor 15:4), Chúa phục sinh ba người, Phêrô chối Chúa ba lần, bản án của Chúa viết bằng ba ngôn ngữ, ba “chứng nhân” nước, máu, Thần Khí (xem 1 Ga 5:8)...

Con số “10” vì là tổng số của “3” và “7” nên cũng nói lên sự trọn hảo của trật tự thần linh. Số lần “Chúa phán” trong tường thuật tạo dựng vũ trụ (St 1:1-31), 10 giới răn (Xh 20:1-17; Dnl 5:1-22).

Con số “30” tích số của “3” và “10”, số ngày than khóc Aaron qua đời (Ds 20:29), Dân Do thái sống bên Ai cập 430 năm, 400 năm như nô lệ và 30 năm tự do. Chúa Kitô sống 30 năm tại Nazareth như một người tự do và sống 3 năm với vai trò của Đấng Thiên Sai chu toàn sứ mệnh của mình. Chúa Giêsu đạt được 30 tuổi khi bắt đầu rao giảng (Lc 3:23), Giuse tổ phụ cũng tuổi đó khi làm việc (St 41:46), David bắt đầu làm vua cũng tuổi đó (2 Sam 5:4).

Con số “33” nói lên thời gian phục hồi: Chúa Phục Sinh, số ngày người phụ nữ bị coi là không sạch sau khi sinh con trai, Leah có 33 con cháu cho Israel.


GHI CÂU HỎI