Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Lm.
Phi Quang


Hỏi 41:
 

Con xin chào CHA. Thưa Cha , con xin được hỏi Cha về tội giác quan là những tội nào? Con xin cám ơn Cha, nguyện xin Tình Yêu Thiên Chúa và Mẹ MARIA luôn ở cùng Cha.
Trang
 

 
Đáp:

Tội lỗi, theo định nghĩa, là “một sự sai lỗi nghịch với lý trí, với chân lý, với lương tâm ngay chính.  Nó là một sự lỗi phạm đối với tình yêu đích thực, đối với Thiên Chúa và đối với tha nhân, do một sự quyến luyến đồi bại với một số lợi ích nào đó.  Nó phạm đến bản tính con người và gây tổn thương cho tình liên đới giữa người ta với nhau.  Tội được định nghĩa là ‘một lời nói, một hành vi hoặc một ứơc ao nghịch với lề luật vĩnh cửu’ (GLCG 1849). Có nhiều cách để phân loại các tội lỗi tùy theo căn cứ vào mức độ để phân biệt tội trọng, tội nhẹ, hay căn cứ vào đối tượng, những tội phạm đến Thiên Chúa,  tha nhân hay bản thân, hay phân loại chúng  thành các tội về tâm linh và các tội về thân xác. Khi người ta nói “các tội giác quan” có thể hiểu đó là các tội về thân xác, các tội liên quan đến hay có sự cộng tác của các giác quan hay ngũ quan của con người, mặc dù căn nguyên của tội nằm trong tâm hồn con người, trong ý chí tự do của con người.


GHI CÂU HỎI