Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Lm.
Phi Quang


Hỏi 39:
 

Con xin hỏi là Hòm Bia Giao Ước hiện giờ đang ở đâu?.
Con.  Huy

 

 
Đáp:

Anh Huy thân mến; Hòm Bia Giao Ước hay Hòm Bia Thiên Chúa đã được nói tới nhiều trong Kinh Thánh. Hòm Bia được chế tạo tỉ mỉ theo những chỉ thị của Thiên Chúa. Trong Hòm Bia có cất chứa bảng 10 giới răn, một đấu Manna, chiếc gậy của Aaron (xem Dt 9:4)… Kinh Thánh không cho biết tin tức gì về việc Hòm Bia còn hay mất, nếu mất thì mất vào thời điểm nào. Trong các sách lịch sử của Kinh Thánh lần cuối cùng nói về Hòm Bia dịp đặt Hòm Bia vào Đền Thờ Solomon (xem I Vua 8:9). Cũng như anh, nhiều người thắc mắc không biết bây giờ Hòm Bia Thiên Chúa ai cất giữ. Có nhiều giả thuyết về việc mất Hòm Bia và nơi cất giữ Hòm Bia ngày nay. Chưa có lý chứng lịch sử và khoa học liên quan đến việc mất hay còn Hòm Bia. Do đó chưa ai có câu trả lời thoả đáng cho thắc mắc này.


GHI CÂU HỎI