Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Lm.
Phi Quang


Hỏi 37:
 

Xin Quí Cha cho biết điều kiện về tuổi, học lực, trình độ, sức khỏe, đóng góp,...khi muốn gia nhập Dòng Đồng Công.
Vu van soan,Thân Tiến Thăng,... và một số Bạn trẻ

 

 
Đáp:

Chân thành cám ơn các Bạn đã quan tâm đến ơn kêu gọi của mình và đang chuẩn bị  một hướng đi vững chắc trong tương lai. Một số câu hỏi của các bạn có liên hệ tới các câu trả lời trước, (xem trả lời số 29, 28, 26, 24); còn những vấn đề cụ thể khác thì chúng tôi sẽ nói rõ hơn trong trang web của Đệ Tử Viện .Mong các bạn ghé vào để tìm hiểu. Rất thân mến.


GHI CÂU HỎI