Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Lm.
Phi Quang


Hỏi 36:
 

Con xin hỏi Cha là sau khi đã bẻ bánh, lúc Linh Mục dâng lên để giáo dân tôn thờ trước khi hiệp lễ, Linh Mục có buộc phải xếp mình Thánh Chúa thành hình tròn như trước khi bẻ bánh không? Làm như vậy, giáo dân tưởng lầm là bánh thánh chưa được bẻ ra. Có LM cầm mỗi tay một nửa mình thánh rồi giơ lên, như vậy có cần không.
Phan thanh Trúc

 

 
Đáp:

Ông Phan Thanh Trúc thân mến, Theo luật phụng vụ thì việc bẻ bánh chỉ nói đơn giản: “...linh mục bái gối hoặc cúi mình, rồi cầm lấy Mình Thánh đưa lên cao một chút trên đĩa Thánh, hướng về giáo dân và nói: ‘Đây Chiên Thiên Chúa...’, sau đó Ngài cùng với giáo dân đọc một lần: ‘Lạy Chúa, con chẳng đáng...’” Căn cứ vào đó, chúng ta không thể nói việc chắp Bánh Thánh đã bẻ hay cầm riêng rẽ ra kiểu nào đúng, kiểu nào sai. Nếu ghép lại thì nói lên tính cách hợp nhất (dù nhiều mảnh cũng chỉ là một tấm Bánh), còn nếu tách ra thì muốn nói lên ý nghĩa chia sẻ (Bánh đã được bẻ ra với mục đích chia sẻ cho người khác nữa). Tôi thiết nghĩ nên dành cho các linh mục được tự do khi luật không xác định rõ đàng nào.


GHI CÂU HỎI