Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Lm.
Phi Quang


Hỏi 34:
 
Thưa cha con có thắc mắc nhỏ này phiền cha: con chưa hiểu thế nào là tu sĩ hạn thệ và tu sĩ vĩnh thệ? để trở thành linh mục dòng thì chỉ là tu sĩ hạn thệ phải không ạ? Con cảm ơn cha chúc cha niềm vui trong phục vụ.
Giuse Hòa
 
Đáp:
 

Ông Giuse Hòa thân mến, chúng tôi xin được trả lời vắn tắt cho vấn nạn của ông như sau: Tu sĩ hạn thệ là tu sĩ mới chỉ tuyên khấn tạm thời, khấn giữ những lời khuyên của Phúc Âm trong một thời gian hạn định như 1 năm, 3 năm... Việc khấn này thực hiện sau Năm Tập tức là một giai đoạn theo luật Giáo Hội đòi buộc các tu sinh trong các hội dòng phải học hỏi và tập luyện để trở thành tu sĩ (thường là 1 năm và không quá 2 năm). Sau một thời gian hạn thệ (khấn tạm) theo luật định, tu sĩ nếu đủ điều kiện sẽ tuyên lời khấn trọn hay vĩnh viễn, gọi tắt là vĩnh thệ. Để trở thành linh mục trong Dòng, tu sĩ phải là người đã tuyên lời khấn trọn đời, tức là vĩnh thệ.


GHI CÂU HỎI