Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Lm.
Phi Quang


Hỏi 32:
 

Thưa cha, con có một đứa em trai rất nghich ngợm và ham chơi, năm nay em 12 tuổi. Gia đình con có thể gửi nó vào Dòng tu được không Cha. Nếu được thì gửi vào đâu?
Teresa Trần thanh Trâm

 

 
Đáp:

Chị Teresa Trâm thân mến, con trai của Chị mới có 12 tuổi còn quá nhỏ đối với việc tu trì, tôi thiết nghĩ Chị nên cho em tiếp tục đi học đến tuổi trưởng thành. Các dòng hay chủng viện ngày nay có nhận thường cũng phải sau lớp 12 tức là hết cấp 3. Chị cũng có thể giới thiệu em gia nhập ban giúp lễ trong Giáo Xứ hay một số các đoàn thể khác để em có những sinh hoạt tôn giáo và được giáo dục trong môi trường thích hợp, hy vọng em sẽ ngoan hơn, thăng tiến hơn.


GHI CÂU HỎI