Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Lm.
Phi Quang


Hỏi 31:
 

Xin Cha cho biết giáo lý nói về việc sáng tạo các Thiên Thần và việc Thiên Thần sa ngã được Kinh Thánh ghi lại ở đâu. Xin chân thành cám ơn Cha.
Nguyễn minh Huấn
 

 
Đáp:

Ông Huấn thân mến, qua những định tín của các Công Đồng Lateranô IV và Vatican I đã dạy rằng: “Ngay từ khởi đầu thời gian, Thiên Chúa đã cùng lúc sáng tạo từ hư vô cả hai loài tạo vật, loài tinh thần và loài vật chất, nghĩa là các Thiên Thần và vũ trụ trần gian...” (DS 800; GLCG 327). Sự hiện hữu của các Thiên Thần là điều thuộc đức tin. Chúng ta cũng không được mạc khải cho biết các ngài được dựng nên như thế nào. Còn việc các Thiên Thần sa ngã thì được Kinh Thánh nhắc tới khi nói tới các Thần dữ bị phạt hay bị sa xuống. Chúng ta có thể đọc trong Thư Thánh Phêrô: “Thật vậy Thiên Chúa không dung thứ cho các Thiên Thần có tội, nhưng đã đẩy họ vào hố địa ngục” (2 Pr 2:4) hay Thư Thánh Giuđa: “Những Thiên Thần đã không giữ địa vị của mình, nhưng rời bỏ nơi mình ở, thì Người dùng xiềng xích mà giam giữ họ đời đời trong nơi tăm tối, để chờ phán xét trong ngày lớn lao” (Gđ 6). Phúc Âm Thánh Gioan có nói đến: “Ngay từ đầu, nó (ma quỉ hay thần dữ) đã là tên sát nhân. Nó đã không đứng về phía sự thật” (Ga 8:44). Chính Chúa Giêsu cũng đã tuyên bố: “Thầy đã thấy Satan như một tia chớp từ trời sa xuống(Lc 10:18). Hy vọng những trích dẫn nền tảng trong Thánh Kinh kể trên sẽ giúp Ông hiểu thêm giáo lý về việc sáng tạo các thiên thần.

GHI CÂU HỎI