Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Lm.
Phi Quang


Hỏi 30:
 

Thưa cha con là người đã đưa ra câu hỏi "ước ao trở thành Lm mà cha xứ ...." (Câu hỏi số 19) .Con xin được trình bày với cha như sau: Thưa con có đến gặp cha xứ và trình bày ước nguyện của mình(cách đây cũng hơn 2 năm rồi) cha cứ "lắc đầu" và nói "không biết",cha cũng chẳng hỏi rõ con là con ai, nhà ở đâu...rồi cha vào phòng và đóng cửa lại.Sau đợt đó con cũng rất buồn và có cả thất vọng nữa.Nhưng con cũng thông cảm và không trách cha lắm vì có lẽ do tuổi già và công việc trong giáo xứ nhiều nên cha mới có thái độ đó thôi. Và con thấy có lẽ đây cũng là những vấn nạn của Giáo Hội về Linh mục thời nay...Trên đây là những lời thật lòng con xin được trình bày với cha. Con rất mong cha hiểu, thông cảm và cho con lời khuyên. Được thế con cảm ơn cha rất nhiều, nguyện xin Thiên Chúa qua lời bầu cử của Mẹ Maria, thánh Giuse ban nhiều Hồng Ân trên cha.
Nguyễn quang Thiên
 

 
Đáp:

Anh Thiên (Thiện) thân mến, chúng tôi rất thông cảm với Anh về những khó khăn mà Anh đã gặp trong việc tìm một người giới thiệu để Anh có thể theo đuổi ơn Chúa gọi. Tôi xin đề nghị với Anh đến các chủng viện (hoặc Dòng Tu) mà anh muốn theo đuổi lý tưởng tận hiến, và trình bày ý muốn của Anh, tôi hy vọng các cha trong đó có thể cho Anh những lời khuyên thích đáng hơn. Ngay cả vấn đề xin giấy giới thiệu các ngài cũng sẽ chỉ cho Anh những điều kiện và những lối giải quyết một cách cụ thể hơn nếu không xin được giấy của Cha xứ.

GHI CÂU HỎI