Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Lm.
Phi Quang


Hỏi 3:


Xin cha vui lòng cho con hỏi: Một người thanh niên đã từng quan hệ tình dục với người khác (lỗi giới răn thứ 6 ). Về sau người thanh niên này có ý định đi tu. vậy thưa cha như vậy có được không ? Vì trước mặt Chúa như vậy là không còn trong sạch nữa . Xin chân thành cám ơn cha.
 
Trần Thụy 
 

Đáp:

Ông Trần Thụy quí mến, cám ơn ông đã nêu lên thắc mắc hữu ích. Chúa không bao giờ cho phép con người phạm tội chống lại những giới răn của Ngài nhưng sau khi con người hối hận trở về với Ngài qua Bí tích Hòa giải thì Ngài tha thứ ngay và tha hết. Về trường hợp người thanh niên Ông nhắc tới trong vấn nạn, có thể không thể được nhận vào vì lý do khác như đã lập gia đình hợp pháp mà hiện còn đang có nghĩa vụ với gia đình, hay vì không thể chấp nhận đời sống độc thân, chứ không phải chỉ vì đã phạm tội (dù tội lỗi giới răn thứ sáu) mà không được đi tu.


 

GHI CÂU HỎI