Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Lm. Phi Quang


Hỏi 295

Xin quí ban biên tập cho tôi biết: Hiện nay trong việc mở rộng của Giáo hội, tôi thấy có nhiều giáo xứ các Cha sở mở rộng việc cho giáo dân làm thừa tác viên (TTV) ngoại lệ (nam + nữ) trong các thánh lễ ngày Chúa nhật. Như vậy có đi ngoài luật của Giáo hội không?. Theo tôi được biết những qui định của Giáo hội có rộng rãi trong việc cho phép giáo dân được tuyển chọn phải qua một đợt huấn luyện và được thẩm quyền bề trên là Đức Giám Mục công nhận và tham dự lễ truyền dầu đồng thời có cấp giấy chứng nhận làm thừa tác viên ngoại lệ trong vòng 3 năm. Những TTV này giúp Cha xứ trao Mình Thánh Chúa (MTC) cho kẻ liệt, già yếu và bệnh nhân tại các bênh viện mà Cha xứ không đủ thời gian làm việc nầy. TTV là người có trọng trách thay mặt Cha xứ đem MTC cho mọi người đang cần đó là một ân điển. Nhưng hiện nay việc mở rộng cho giáo dân làm việc này có phù hợp không so với giáo hội của ta? - Còn nếu thuận lợi không có gì thì việc TTV khi cho rước lễ phải ăn mặc y phục gì? Có áo riêng hay mặc thường phục (nghiêm chỉnh). Xin quí ban biên tập cho biết thêm để tôi được mở mang kiến thức.

G.B.

 

Đáp:

Thừa tác viên chính thức của việc trao Mình Máu Thánh Chúa là Đức Giám Mục, Linh Mục, và Phó Tế. Ngoài các vị có chức thánh đó, một số giáo dân được thừa ủy hay chỉ định gọi là Thừa tác viên ngoại lệ trao Mình Máu Thánh Chúa.

Theo điều 230 §3 của Bộ Giáo Luật, căn cứ theo luật phụng vụ quy định, trong trường hợp cần thiết, tư tế có thể chỉ định, tạm thời trong một thời điểm nào đó, những giáo dân có thể cho rước lễ. Cũng nên lưu ý rằng nếu khi có đủ thừa tác viên thông thường thì những thừa tác viên ngoại thường không được cho rước lễ.

Những quy định về thời nhiệm, sự huấn luyện, trang phục khi thi hành nhiệm vụ và những lãnh vực thi hành thừa tác vụ cần phải tuân hành những luật lệ của Giáo Hội địa phương. Khi tôi làm cha xứ tại một tổng giáo phận kia, Đức Tổng Giám Mục đã ủy cho các cha xứ quyền chọn và huấn luyện cũng như trao thừa tác viên ngoại lệ cho giáo dân mà không cần xin với Toà Giám Mục. Do đó, chúng tôi không thể trình bày chi tiết về vấn đề này cho mọi người. Chúng ta có thể hỏi Toà Giám Mục để biết kỷ luật của mỗi Giáo Hội địa phương.


GHI CÂU HỎI

TRANG HỎI ĐÁP