Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Lm. Phi Quang


Hỏi 293

Trong Tin Mừng theo thánh Mác-cô thứ năm 24-2-11, Chúa nói: "Quả thật , ai nấy sẽ được luyện bằng lửa như thể ướp bằng muối. Muối là cái gì tốt. Nhưng muối mà hết mặn, thì anh em sẽ lấy gì ướp cho mặn lại? Anh em hãy giữ muối trong lòng anh em, và sống hoà thuận với nhau." Xin Cha giải thích, muối ở đây là gì, vì muối là chất bảo quản thức ăn cho tốt. Con không hiểu ý Chúa dạy trong câu trên. Xin cám ơn .

Bernadette

 

Đáp:

Chúa Giêsu khi ra giảng cho dân chúng đã dùng những hình ảnh, biểu tượng, và những biến cố rất thông thường trong cuộc sống để gói ghém trong đó những giáo huấn cao siêu của Ngài. Muối là gia vị rất thông thường và cũng là hóa chất có thể sử dụng để bảo quản lương thực, sát trùng hữu hiệu. Ngoài ra muối cũng được sử dụng trong lễ nghi tôn giáo và là đơn vị mậu dịch trong thương trường.

"Muối là vật tốt, nhưng nếu muối ra lạt, sẽ lấy gì làm cho mặn lại được? Các ngươi phải có muối trong lòng mình lại phải hòa thuận cùng nhau" (Mc 9:49)

Chúa Giêsu khi nói "các người phải có muối trong lòng mình" không có ý dạy ta phải ăn nhiều muối. Nhưng phải hiểu những ý nghĩa bóng bảy của muối về tính bảo quản, trung thành, bền bỉ, ích lợi, giá trị và thanh khiết. Sự muối mất vị (lạt ra) có thể hiểu về sự đi xa lạc những giáo huấn của Tin Mừng, người tín hữu bị ảnh "thế tục" của những người vô tín khác đánh mất đi căn tính Kitô hữu của mình. Phải có muối trong lòng có nghĩa là phải có thiện chí tích cực làm cho tốt đẹp mối tính thân hảo đối với tha nhân như "gia vị" làm cho những mối tương quan phong phú "ý vị" hơn.


GHI CÂU HỎI

TRANG HỎI ĐÁP