Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Lm. Phi Quang


Hỏi 292

Một người đi tìm khoái cảm của trai gái (ngoài hôn nhân) dù là ôm, hôn mà thôi thì cũng có tội rồi. Tôi có thắc mắc sau: “Nếu cặp trai gái đang tìm hiểu để tiến tới hôn nhân. Họ có được phép ôm và hôn nhau không? Hôn nhau đã là tội chưa hay là dịp tội?”

Boy Boy

 

Đáp:

Xin xem các câu giải đáp số 109158.


GHI CÂU HỎI

TRANG HỎI ĐÁP