Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Lm.
Phi Quang


Hỏi 29:
 

Thưa cha, tại sao Dòng Đồng Công không thấy phổ biến như các Dòng khác? Con chỉ thấy Dòng họat động trong phạm vị giáo phận Sàigòn.
Đaminh

 

 
Đáp:

Anh Đaminh thân mến, Dòng Đồng Công là Dòng có Nhà Mẹ tại Tổng Giáo Phận TP Hồ Chí Minh, nhưng Dòng cũng hiện diện tại nhiều nơi khác. Trước năm 1975 Dòng có địa bàn hoạt động rộng hơn gồm nhiều giáo phận khác như Qui Nhơn, Đàlat, Phan Thiết… Sau đó bị thu hẹp lại. Nhưng ngày nay chúng tôi cũng đang nỗ lực để nới rộng thêm những vùng hoạt động ngoài phạm vị Sàigòn. Xin anh tiếp tục cầu nguyện cho chúng tôi có được những điều kiện thuận lợi để phát triển các hoạt động truyền giáo trong những vùng sâu vùng xa trong đất nước chúng ta.

Anh cũng có thể xem lại câu trả lời số 26 để biết thêm những gì mà Hội Dòng đang phát triển. Cám ơn anh.

GHI CÂU HỎI