Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Lm. Phi Quang


Hỏi 288
Thưa Cha, con là một người đồng tính và con phải làm như thế nào đây trong cuộc sống của con? Trong đạo (Công Giáo) có chấp nhận cho người đồng tính ở với nhau như vợ chồng hay không? Con ước gì con đừng là người đồng tính, nhưng mà không thể được cha ơi, con phải sống như thế nào đây vì con đâu muốn như vậy?

dokabui

 

Đáp:

Dựa trên Thánh Kinh, truyền thống của Giáo Hội vẫn chủ trương rằng những hành vi đồng tính luyến ái là thác loạn tự bản chất của chúng. Những hành vì này nghịch với luật tự nhiên và không thể được chấp nhận trong bất cứ trường hợp nào (x. GLCG 2357).

Giáo Hội không chấp nhận những hành vi và lối sống đồng tính nhưng Giáo Hội không lên án những người có khuynh hướng đồng tính và còn giáo huấn mọi người phải tôn trọng, thông cảm và tế nhị đối với những người này.

Giáo Hội khuyên nhủ những người có khuynh hướng này hãy thực thi ý Chúa trong cuộc sống, hãy kết hợp những hy sinh thử thách (trong vấn đề này) với thập giá Chúa Kitô. Họ cũng được kêu gọi giữ đức khiết tịnh nghiêm túc và dần dần kiên quyết tiến tới gần sự trọn hảo Kitô giáo.

Chúng tôi rất thông cảm với khuynh hướng ngoại thường này và chỉ xin đề nghị anh hãy can đảm chiến đấu với khuynh hướng đó trong sự lạc quan, vui tươi, tin tưởng vào sự trợ giúp hữu hiệu của Thiên Chúa. Anh phải đối diện với những cám dỗ đồng tính cũng như bao nhiêu người khác họ cũng phải đối diện với những cám dỗ "dị tính", điều quan trọng là chúng ta phải dùng sự tự do chân chính để lựa chọn điều làm đẹp lòng Chúa. Hơn nữa, trong cuộc sống có nhiều lãnh vực cần chúng ta phải bận tâm và thăng tiến chứ không phải chỉ có vấn đề phái tính. Chúng ta còn phải sống với nhiều vấn đề nhân bản, xã hội, chính trị và tôn giáo. Ta có thể tận dụng năng lực của mình để phục vụ trong những lãnh vực khác nhau này.


GHI CÂU HỎI

TRANG HỎI ĐÁP