Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Lm. Phi Quang


Hỏi 287

Thưa cha, chúng con yêu nhau hơn 8 năm nay, và quyết định kết hôn (2 bên gia đình đã nói chuyện), nay bạn gái con đi Mỹ, chúng con phải chờ 3 năm nữa mới đoàn tụ được, trong thời gian chúng con chờ hoàn tất thủ tục để có thể đoàn tụ với nhau, một lần về thăm quê hương, tụi con có ăn ở với nhau, như vậy có tội không? Về mặt luật pháp chúng con đã là vợ chồng?

A.V.

 

Đáp:

Nếu một người hay cả hai người là tín hữu Công giáo thì phép cưới phải theo đúng thủ tục của Giáo Luật mới thành sự. Bình thường phải được cử hành trong nhà thờ với sự chứng kiến của linh mục, phó tế có năng quyền chứng hôn, và trước mặt hai nhân chứng. Còn các phép cưới dân sự chỉ có hiệu lực dân sự, Giáo Hội không coi đó là phép hôn phối thành sự. Do đó, không hay chưa được phép ăn ở với nhau như vợ chồng cho tới khi có phép đạo tử tế.


GHI CÂU HỎI

TRANG HỎI ĐÁP