Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Lm. Phi Quang


Hỏi 285

Xin cho con hỏi về bổng lễ của các linh mục. Các linh mục một ngày có thể được nhận bao nhiêu bổng lễ và số dư ra sẽ dùng vào việc gì? Và số tiền "xin giỏ trong thánh lễ " ngoài việc chi dầu nến sinh hoạt trong giáo xứ ra số tiền còn lại linh mục có được giữ và dùng vào việc riêng không? Con xin cảm ơn cha

teresa

 

Đáp:

Theo luật chung, các linh mục được dâng lễ chỉ cho những người xin, và mỗi ngày được hưởng một bổng lễ. Các ngài có thể giữ những bổng lễ do giáo dân xin để dâng trong vòng một năm. Nếu không dâng hết các ngài có thể chuyển bổng lễ cho các linh mục khác dâng. Tiền bổng lễ là của riêng các linh mục, các ngài được tự do sử dụng theo ý mình. Tuy nhiên trong một số giáo phận có những quy định riêng về việc này liên quan đến lương bổng của các linh mục. Do đó, phải tôn trọng những luật lệ địa phương ấy.

"Theo tập tục đã được Giáo Hội công nhận, một tư tế cử hành hay đồng tế Thánh Lễ được phép nhận bổng lễ để áp dụng theo một ý chỉ rõ rệt" (GL điều 945§1). "Khi tư tế dâng nhiều Thánh Lễ trong một ngày, có thể áp dụng mỗi Thánh Lễ theo một ý chỉ có bổng lễ dâng. Tuy nhiên, đừng kể ngày lễ Giáng Sinh, tư tế chỉ được hưởng một bổng lễ thôi, còn những bổng lễ khác phải nhường về các mục đích do Bản Quyền quy định, tuy rằng đương sự có thể nhận một phần thù lao vì danh nghĩa ngoại tại" (GL điều 951§1).

Các giáo sĩ hiến thân phục vụ Giáo Hội đáng được hưởng thù lao tương xứng với điều kiện của họ, xét theo bản chất công việc mà họ đảm nhận cũng như các hoàn cảnh tùy nơi tùy thời. Nếu các linh mục đã được hưởng quy chế lương bổng đầy đủ chu đáo thì các khoản tiền thâu góp của giáo xứ phải được chi dụng cho những việc chung chứ không cho việc tư riêng của các ngài. Khi xin tiền trong Thánh Lễ phải chi theo mục đích của việc quyên góp và phải tuân theo những quy định của Giám mục giáo phận. "Những của cải mà các tín hữu dâng biếu nhằm một mục tiêu xác định, thì chỉ được dành riêng cho mục tiêu ấy" (GL điều 1267§3).


GHI CÂU HỎI

TRANG HỎI ĐÁP