Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Lm. Phi Quang


Hỏi 282

Thưa Cha, con có một thắc mắc về việc "đền tội" sau khi xưng tội: Mình phải đọc hết tất cả các kinh mà vị Linh Mục căn dặn ngay sau khi xưng tội hay lúc thuận tiện? Trong trường hợp việc đền tội phải đọc 10,000 kinh, con biết là mình phải chu toàn mới được tha tội, không thể nào đọc một lúc được, vậy con có thể chia ra để đọc mỗi ngày cho tới khi hoàn tất được không? Mặc dù lập đi lập lại một kinh, nhưng càng đọc con càng thấy gần gũi với Tình Yêu và lòng nhân từ của Chúa hơn; nhưng con không thể hoàn tất trong một lúc được, con phải làm sao đây? Cám ơn cha.

Bao Nguyen

 

Đáp:

Theo Luật Giáo Hội, "Tùy theo tính chất và số lượng của tội, và cũng tùy theo hoàn cảnh của hối nhân, cha giải tội phải ra việc đền tội hữu ích và cân xứng. Hối nhân có bổn phận đích thân thi hành việc đền tội" (GL Ðiều 981). Khi ta phạm tội, ta đã gây ra những thiệt hại cho tha nhân do đó phải làm hết sức mình để đền bù (trả lại những gì mình đã ăn trộm, phục hồi thanh danh cho người mình đã vu khống, bồi thường những thương tích mình đã gây nên cho tha nhân...). Ngoài ra, tội còn gây thương tổn cho chính tội nhân và tha nhân. Ơn tha tội xoá tội lỗi, nhưng không sửa lại được những xáo trộn mà tội lỗi đã gây ra. Được tha tội, được chữa lành, tội nhân còn phải lấy lại đầy đủ sức khỏe tinh thần. Do đó, đương sự phải làm một cái gì để đền bù tội lỗi mình, phải "đền tội" cách thích hợp, tức là phạt tạ các tội lỗi mình. Ta gọi đó là "việc đền tội." Những việc đền tội như thế giúp ta nên giống Chúa Kitô, Đấng đã một mình đền tội cho chúng ta một lần là đủ. Chúng cũng làm cho ta trở nên những kẻ đồng thừa tự với Chúa Kitô Phục Sinh.

Điều cần để được tha tội là chấp nhận việc đền tội nhưng không buộc phải làm ngay một lúc. Những việc nặng nề như đọc một số lớn kinh như vậy ta có thể chia ra đọc nhiều lần. Giáo Hội cũng lưu ý các cha giải tội phải "chú ý đến hoàn cảnh bản thân của hối nhân và phải nhằm mưu ích thiêng liêng cho người đó. Việc đền tội cũng phải phù hợp theo mức có thể, với sự nặng nề và tính chất của tội đã phạm" (GLCG 1460).


GHI CÂU HỎI

TRANG HỎI ĐÁP