Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Lm. Phi Quang


Hỏi 281

Con có người chị em, theo đạo Công giáo, giờ xin kết hôn cùng anh bên lương. Anh này không theo đạo, nhưng chấp thuận học giáo lý để được làm phép tha, chị này sau khi cưới vẫn giữ đạo Công giáo mình. Vậy xin hỏi Cha, có phải làm phép giao không ạ?

Con Trang

 

Đáp:

Trong trường hợp này cần phải xin "phép chuẩn" tha cho ngăn trở "dị giáo" với một số những điều kiện theo Giáo Luật. Sau khi đã được phép chuẩn rồi thì cử hành phép Hôn phối (dù không phải là bí tích hôn phối) theo lễ nghi quy định trong Đạo Công giáo mà ta thường gọi là phép giao (chỉ là phép hôn phối âm thầm hay kém trang trọng hơn thôi). Đây cũng là phép hôn phối trước mặt Chúa, hai người trở thành vợ chồng mà không quyền lực trần gian nào có thể hủy bỏ được.


GHI CÂU HỎI

TRANG HỎI ĐÁP