Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Lm.
Phi Quang


Hỏi 28:
 

Thưa cha, phiền cha cho chúng con hỏi: Để trở thành Linh Mục của Nhà Dòng, thì ứng sinh phải trải qua chương trình học như thế nào, thời gian để hòan tất chương trình là bao lâu. Xin cho cho chúng con biết rõ hơn được không ạ? Chúng con xin cám ơn Cha rất nhiều. Kính chúc Cha thêm nhiều sức khỏe và niềm vui để phục vụ.
Nhóm Bạn Trẻ (NguyenCongDuy,HaHuuKhoi...)

 

 
Đáp:

Các bạn thân mến,

Dòng Đồng Công là Dòng Giáo Sĩ nên thành phần lớn là các linh mục. Chương trình huấn luyện linh mục cũng theo thủ tục thông thường như các Dòng khác. Sau khi nhập Dòng, ứng sinh sẽ trải qua các giai đoạn huấn luyện của nhà Dòng để trở nên tu sĩ. Tiền tập, Tập viện (gần 2 năm), Hạn thệ (6 năm) trước khi được vĩnh thệ. Sau khi vĩnh thệ, nếu đủ điều, sẽ được nhận vào chương trình Triết học 2 năm và Thần học 4 năm trước khi lãnh chức Linh Mục. Các bạn có thể liên hệ hoặc đến tìm hiểu thêm chi tiết cụ thể hơn tại nhà mẹ của Dòng, số 521 đường Tô Ngọc Vân (Tỉnh Lộ 43), Thủ Đức.


GHI CÂU HỎI