Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Lm. Phi Quang


Hỏi 279

Thưa Cha! con là một người tân tòng. Con theo đạo vì con cảm nhận được tình yêu Thiên Chúa và con rất yêu mến Chúa. Con cũng đã học giáo lý hôn nhân. Gần đây con có yêu thương một người cùng đạo nhưng khổ một nỗi người yêu của con đã một lần kết hôn với một người ngoại giáo, họ chung sống với nhau gần 10 năm và có 2 đứa con, nay đã ly dị. Khi làm bi tích hôn phối đạo ai nấy giữ, và cũng không xin phép chuẩn của Hội Thánh, như vậy bí tích hôn nhân có thành sự không? và bây giờ chúng con có thể kết hôn với nhau không? chúng con có được làm bí tích hôn phối không?

Toan

 

Đáp:

Nếu người bạn Công giáo đó khi lập gia đình với một người chưa được rửa tội, thì theo luật phải xin phép chuẩn. Nếu không có phép chuẩn, cuộc hôn phối bất thành. Trong trường hợp đó phải trình cho toà án của Giáo Phận biết về tình trạng của cặp hôn phối trước. Nếu đủ bằng chứng họ sẽ tuyên bố cuộc hôn nhân trước bất thành và khi đó Anh có thể tiến tới cuộc kết hôn với người bạn đó.


GHI CÂU HỎI

TRANG HỎI ĐÁP