Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Lm. Phi Quang


Hỏi 278

Thưa Cha con đang có một người bạn sinh viên muốn gia nhập đạo Công Giáo. Vậy làm thế nào để trình bày cho bạn một số nét đặc trưng về Đức tin cho bạn được? Cha có thể giúp con đưa ra những nét đặc trưng về Đức tin nhé? Cám ơn Cha.

Trinh Tam

 

Đáp:

Tùy theo tình trạng và trình độ của người bạn sinh viên đó Anh có thể trình bày cho họ hiểu thêm về đạo, về giáo lý cũng như những gì liên quan đến Thiên Chúa và Giáo Hội. Anh có thể dùng những sách giáo lý dành cho người lớn để giúp người bạn đó hiểu hơn về đức tin. Theo nội dung căn bản của Giáo Lý Công Giáo, ta có thể trình bày những điều phải tin gồm trong Kinh Tin Kính, những giáo huấn về các bí tích, về các giới răn, và về việc cầu nguyện như Chúa đã dạy ta trong Tin Mừng.


GHI CÂU HỎI

TRANG HỎI ĐÁP