Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Lm. Phi Quang


Hỏi 27
7

Thưa cha, cha sở của con, Fr. WW, muốn vẽ Đức Mẹ Lavang Việt Nam trên 1 tấm thảm treo trong nhà thờ sau khi Cha sửa chữa và tân trang nhà thờ xong vào mùa thu 2012. Con có thấy 2 kiểu Đức Mẹ Lavang: hình Đức Mẹ bồng Chúa Giêsu mặc quốc phục Việt Nam và Đức Mẹ bồng Chúa Giêsu với gương mặt của Đức Mẹ Fatima trong đám mây cùng với vài giáo hữu Việt Nam thời quân chủ [từ Úc Châu tặng cho Ba Mẹ của con] Cha có thể cho con biết bức hình 'từ Úc Châu' của con có được nhiều người biết đến không? vì con thấy được lịch sử trong hình ảnh này. Còn Đức Mẹ Lavang (mặt trang phục Việt Nam có khăn vành) trong nước và tại Mỹ nhìn như 1 poupée trang trí mà thôi. Xin Cha giúp con hiểu rõ thêm. Con nghĩ vài mươi năm sau, không có ai đứng giải thích như con cho người giáo hữu bình thường và bản xứ hoặc các em Việt Nam sinh ra tại Mỹ nhìn Đức Mẹ Lavang mang tính lịch sử như Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Đức Mẹ Fatima, Đức Mẹ Guadalupe, Đức Mẹ núi Carmelo. Con rất mong chờ câu trả lời của Cha. 

Cécilia

 

Đáp:

Cám ơn Chị đã nêu thắc mắc về những bức ảnh Đức Mẹ Lavang. Phải nhận rằng biến cố Đức Mẹ thân hiện ra với một nhóm giáo dân trong thời kỳ bắt đạo mà ta được truyền tụng lại với tước hiệu Đức Mẹ Lavang. Những tường thuật về biến cố này tương đối thô sơ và không có nhiều chi tiết chính xác ngay cả về niên hiệu, nơi chốn cũng như chân dung, trang phục của Đức Mẹ như thế nào khi Mẹ hiện ra. Chính vì thế chúng ta thấy các nghệ sĩ thuộc nhiều thời đại và nơi chốn khác nhau đã vẽ những bức hình Đức Mẹ khác nhau.

Chúng ta được biết rằng năm 1901, đã khánh thành nhà thờ tôn kính Mẹ La Vang và tổ chức đại hội từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 8 năm1901. Trong dịp này, Giáo quyền cùng với Đại Hội đã chính thức công nhận tước hiệu Đức Mẹ La Vang là Đức Bà Phù Hộ các Giáo Hữu và chọn kiểu tượng Đức Mẹ chiến thắng: Đức Mẹ đứng trên đám mây và hai tay nâng Chúa Hài Đồng đứng trên quả địa cầu. Sau này ta thấy xuất hiện nhiều kiểu tượng khác nhau và cũng chẳng có kiểu mẫu nào được nhìn nhận là kiểu chính thức Đức Mẹ La Vang.


GHI CÂU HỎI

TRANG HỎI ĐÁP