Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Lm. Phi Quang


Hỏi 274
Xin cha giải đáp dùm con thắc mắc đã lâu nay. Theo con được biết thì Thánh lễ là một Hồng ân cao quý, vô giá mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta. Nhưng con thấy trong Thánh lễ, Linh mục đọc đến đoạn: chúng con nài xin chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời, cùng với đức trinh nữ Maria mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng chúa qua mọi thời đại…. Trong câu trên con không thấy nhắc đến Thánh cả Giuse. Vì sau khi đến Đức Mẹ là đến các thánh tông đồ. Trong khi Thánh cả Giuse còn cao trọng hơn các thánh Tông đồ nếu xét về vai vế. Xin cha cho con hỏi vì sao không nhắc đến Thánh cả Giuse trong lời đọc trên. Phải chăng Thánh Cả Giuse là người sống âm thầm. Xin cảm ơn Cha.

Sang Pham

 

Đáp:

Việc nêu tên các vị Thánh trong Kinh Nguyện Thánh Thể chắc chắn phải có những lý do quan trọng mà các Đức Thánh Cha, những người có trách nhiệm về phụng vụ phải nghiên cứu kỹ lưỡng. Nhưng chúng ta cũng nên hiểu việc nhắc đến danh các Ngài không phải nhằm lợi cho các Ngài cho bằng có ích lợi cho chúng ta là những con người còn đang sống trên trần thế này. Từ năm 1962, trong Kinh Nguyện Thánh Thể I, khá trang trọng và khá dài, Đức Thánh Cha Gioan XXIII đã truyền thêm tên Thánh Cả Giuse vào trong danh sách các Thánh. Như vậy, Giáo Hội cũng đã lưu tâm đến địa vị của vị Thánh Bổn Mạng của Giáo Hội Hoàn Vũ này.


GHI CÂU HỎI

TRANG HỎI ĐÁP