Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Lm. Phi Quang


Hỏi 272

Câu hỏi về luân lý tốt hay xấu: Một thiện viên đi giúp tinh thần vật chất là phát Bao Cao Su cho các cô gái điếm để tránh bệnh. Nhờ quý Cha giúp con. Con chân thành cám ơn.

Antthao

 

Đáp:

Việc dùng bao cao su như phương tiện tránh thai luôn là một điều không được phép. Còn việc sử dụng nó như phương thế tránh HIV còn là vấn đề tranh luận khá sôi nổi. Đức Thánh Cha Benedict XVI có nói về vấn đề này mà người ta cắt nghĩa nhiều kiểu khác nhau:

Bản dịch tiếng Anh:

"There may be a basis in the case of some individuals, as perhaps when a male prostitute uses a condom, where this can be a first step in the direction of a moralization, a first assumption of responsibility, on the way toward discovering an awareness that not everything is allowed and that one cannot do whatever one wants. But it is not really the way to deal with the evil of HIV infection. That can really lie only in a humanization of sexuality."

Bản dịch tiếng Việt (cuốn Ánh Sáng Thế Gian - do Phạm Hồng Lam dịch từ tiếng Đức):

"Có những trường hợp có thể chấp nhận được (!), chẳng hạn như khi một thanh niên làm điếm dùng bao cao su, sự việc này có thể là bước đầu cho một tiến trình đạo đức, có thể là khởi đầu trách nhiệm để đi tới ý thức rằng, không phải cái gì cũng được phép, và ta không thể làm tất cả những gì mình muốn. Nhưng đó không phải là cách để giải quyết dịch liệt kháng. Muốn giải quyết nó thật sự, phải nhân bản hóa tính dục."

Việc làm phúc là phát bao cao su chúng ta nên suy nghĩ: Làm phúc cho nạn nhân hay cho người chủ trương làm điều sai trái? Giúp cho người ta tránh bệnh hay cung cấp phương tiện cho người ta thực hiện những hành vi tội lỗi, bất hợp pháp? Cung cấp bao cao su có phải là việc thiện hay là sự cộng tác vào điều dữ? Điều dữ ác liên quan ở đây không phải là sự kiện không thể tránh được nhưng con người có tự do, có khả năng tránh được. Cung cấp bao cao su không phải là làm phúc cho một nạn nhân không còn lối thoát. Chắc chắn không có một giải đáp gọn ghẽ cho thắc mắc này, nhưng là một đề tài cho ta suy tư và chọn lựa trước mặt Chúa.


GHI CÂU HỎI

TRANG HỎI ĐÁP