Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Lm. Phi Quang


Hỏi 271

Thưa Cha, con dự thánh lễ và thấy linh mục hay hôn bàn thờ vào đầu thánh lễ. Vậy ý nghĩa của việc hôn bàn thờ là gì? xin cha giải thích cho con. Cám ơn Cha.

teresa

 

Đáp:

Khi tiến tới cung thánh trong Thánh Lễ chủ tế và các thừa tác viên chào kính Bàn Thờ. Họ hôn Bàn Thờ như một cử chỉ tôn kính. Việc này đã thực hiện từ những ngày đầu của lịch sử Giáo Hội từ những thực hành ngoại giáo: Người ngoại giáo thường dùng cái hôn để chào nhau và bày tỏ sự kính tôn đối với những đền thờ và những hình ảnh của các thần minh. Một tục lệ nữa là việc hôn bàn ăn trước khi dùng bữa ăn gia đình vì những người tham dự là những người dù chủ hay khách đều là người nhà của các thần minh.

Lý do đàng sau sự tôn kính trong phụng vụ Công giáo chúng ta là vì Bàn Thờ là biểu tượng của Chúa Kitô (Chúa Kitô Thủ Lãnh và Tôn Sư là chính Bàn Thờ chân thật). Bàn Thờ cũng là biểu tượng của Cộng Đoàn Kytô hữu.

Một lý do nữa cho việc hôn kính Bàn Thờ là lòng sùng kính các Thánh Tử Đạo mà thánh tích (relics) được khảm vào trong Bàn Thờ.

Theo phụng vụ hiện hành, chủ tế chỉ hôn Bàn Thờ lúc đầu Thánh Lễ và khi kết thúc Thánh Lễ trước khi rời cung thánh.


GHI CÂU HỎI

TRANG HỎI ĐÁP