Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Lm. Phi Quang


Hỏi 270

Thưa Cha, xin Cha cho con biết người sáng lập các đạo Anh Giáo, Chính Thống Giáo, Hồi Giáo, Cơ Đốc Giáo là những ai? Và xin cho con biết tại sao lại có Giáo Hội Đông Phương, Huynh Đoàn Piô X cũng như các giáo hội khác ngoài Công Giáo. Những đạo này hiệp thông với Giáo Hội Công Giáo thế nào? Nếu con đến một nơi không có nhà thờ Công Giáo mà chỉ có nhà thờ Chính Thống Giáo và Cơ Đốc Giáo thì con có thể đi lễ ở đó được không? Xin cám ơn Cha.

gaconlongto

 

Đáp:

Anh Giáo, Chính Thống Giáo, Cơ Đốc Giáo, Giáo Hội Đông Phương, Huynh Đoàn Piô X đều là Kitô Giáo. Nếu chúng ta hỏi các tín đồ của các tôn giáo này họ sẽ trả lời là Chúa Kitô thiết lập. Đúng vậy, Chúa Kitô chỉ thiết lập một Giáo Hội, mà Giáo Hội ấy "tồn tại trong Giáo Hội Công Giáo" (Hiến Chế Lumen Gentium, số 8).

Nhưng điều đáng tiếc là từ Giáo Hội Chúa Kitô thiết lập đó, có nhiều nhóm đã tách ra và trở thành những tôn giáo có tên là Anh Giáo, Chính Thống Giáo, Tin Lành, Cơ Đốc... Mỗi giáo hội ly khai hay không hợp nhất với Giáo Hội Công Giáo do những nhân vật khác nhau khởi xướng, lãnh đạo cuộc ly khai.

Kitô giáo chia ra nhiều nhánh, bao gồm 1,1 tỉ người Công giáo, 510 triệu người Tin Lành cùng với 84 triệu tín hữu Anh giáo, 216 triệu người Chính thống giáo, con số các tín hữu độc lập (không gia nhập giáo phái nào) là 158 triệu và những giáo hội "ngoại vi" (Chứng nhân Jehova, Cơ Đốc Phục lâm, Mormon ...) có khoảng 31,7 triệu tín hữu.

Một số giáo hội Đông Phương đã ly khai khỏi Giáo Hội Công Giáo từ những thế kỷ đầu của lịch sử Giáo Hội, nhưng cuộc đại ly khai giữa Chính Thống Giáo hay những Giáo Hội Đông Phương và Giáo Hội Công Giáo vào năm 1054.

Cơ Đốc Giáo và nhiều giáo phái khác đã tách rời ra khỏi Giáo Hội Công Giáo do phong trào Tin Lành xướng xuất do Martin Lutherô vào năm 1517.

Anh Giáo đã ly khai khỏi Giáo Hội Công Giáo dưới sự lãnh đạo và dưới thời Vua Henry VIII năm1533.

Cộng Đoàn Piô (The Society of Saint Pius X - SSPX) do Tổng Giám Mục người Pháp tên là Marcel Lefebvre vào năm 1970. Nhưng tới năm 1988 Đức Tổng Giám mục này đã tự ý phong chức giám mục cho bốn vị và vì thế Giáo Hội đã ra vạ tuyệt thông cho Đức TGM Lefebvre và các giám mục thụ phong. Từ đó coi như nhóm này đã ly khai khỏi Giáo Hội Công Giáo.

Các giáo hội như vừa kể trên không thông hiệp đầy đủ với Giáo Hội Công Giáo. Một số giáo hội có thể có phép rửa thành sự mà Giáo Hội công nhận và có nhiều giáo hội không có phép rửa thành sự theo giáo lý của chúng ta. Một số bí tích khác cũng có thể giống và cũng có thể khác, không những về lễ nghi mà cả về chính niềm tin và sự hiểu biết về các bí tích đó. Do đó, nếu tại một nơi không có nhà thờ Công Giáo, chúng ta không buộc phải đi tham dự Thánh Lễ. Theo luật của Giáo Hội, người tín hữu Công giáo chỉ lãnh nhận các bí tích cách hợp pháp nơi các thừa tác viên Công giáo, không kể những trường hợp khi nhu cầu đòi hỏi, hay thực sự một ích lợi thiêng liêng thúc đẩy, và miễn là tránh được nguy cơ sai lầm và lãnh đạm, những tín hữu Công Giáo nào không thể đến với một thừa tác viên Công Giáo, do tình trạng bất khả kham về thể lý hay luân lý, được phép lãnh nhận các Bí Tích Thống Hối, Mình Thánh và Xức Dầu Bệnh Nhân với những thừa tác viên không Công Giáo, nếu trong Giáo Hội của họ có các Bí Tích ấy hữu hiệu (xem GL 844).


GHI CÂU HỎI

TRANG HỎI ĐÁP