Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Lm. Phi Quang


Hỏi 2
69

Xin cha cho biết, hai vợ chồng ngoại đạo có giấy kết hôn về mặt luật pháp (Nghĩa là không vi phạm chế độ một vợ một chồng), nay một trong hai người muốn theo đạo (người kia thì không hoặc chưa muốn) thì khi người này được lãnh nhận các Bí tích RT, TS, TT có bắt buộc phải nhận lãnh Bí tích Hôn Phối qua phép chuẩn hôn phối với người kia không? Căn cứ điều mấy trong Giáo luật? Xin cám ơn

AVEMYMARIA

 

Đáp:

Khi hai người ngoài Công Giáo kết hôn với nhau, nếu họ không vướng mắc những ngăn trở theo luật tự nhiên, và đã làm phép cưới hợp pháp theo luật (dân luật), thì dù không phải là bí tích, nhưng là phép hôn phối thành sự hay hữu hiệu. Do đó, khi một hay hai người có trở lại thì cũng không phải làm phép cưới lại. Nếu khi nào cả hai người chịu phép rửa, thì cuộc hôn nhân ấy tự động trở thành bí tích Hôn Phối mà không cần lễ nghi gì khác.


GHI CÂU HỎI

TRANG HỎI ĐÁP