Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Lm. Phi Quang


Hỏi 2
65

Thưa cha! con muốn hỏi: ý nghĩa của lời công bố Tin Mừng trong Thánh Lễ là gì ạ? (tức là khi linh mục công bố Tin Mừng theo thánh Luca hay một trong 4 thánh viết Tin Mừng thì ý nghĩa của câu đó là gì ạ?)

Xuân Hòa

 

Đáp:

Toàn bộ Thánh Kinh gồm hai phần chính: Cựu Ước và Tân Ước. Phần Tân Ước có một phần quan trọng gọi là Tin Mừng hay Phúc Âm (gồm bốn cuốn). Các cuốn Phúc Âm là trung tâm điểm của tất cả bộ Thánh Kinh vì đó là chứng từ tuyệt hảo nhất về cuộc đời và lời giảng dạy của Ngôi Lời Nhập Thể, Cứu Chúa của chúng ta (xem GLCG 125).

Trong Thánh Lễ có hai phần chính yếu: Phụng Vụ Lời Chúa và Phụng Vụ Thánh Thể. Trong phụng vụ Lời Chúa thì cao điểm là việc công bố Tin Mừng tức là việc đọc một đoạn trong các sách Phúc Âm. Chỉ có Linh mục hay phó tế mới được phép cử hành phần này tức là được phép đọc Tin Mừng và sau đó diễn giảng những gì đã đọc. Việc công bố Tin Mừng của Chúa cho mọi người là một trong những bổn phận chính yếu của những thừa tác viên có chức thánh (Giám mục, Linh mục, Phó tế) (xem Giáo Luật điều 762).


GHI CÂU HỎI

TRANG HỎI ĐÁP