Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Lm. Phi Quang


Hỏi 2
63

Thưa Cha, con là kẻ có tội, con đã ăn trộm của người ta nhiều thứ bây giờ con nhận ra đó là tội lỗi, vậy bây giờ con phải làm sao để trả lại cho họ? Bây giờ con không biết họ ở đâu để có thể liên lạc, xin Cha giúp con.

H.D.

 

Đáp:

Theo đức công bằng: của ai phải trả cho người đó. Nếu có thể liên lạc được với chủ của thì phải trực tiếp trả cho họ. Nhưng trong trường hợp không biết được địa chỉ của họ thì có thể trả cho họ cách gián tiếp: đóng góp vào việc phúc thiện có ý cầu nguyện cho họ. Có thể giúp vào việc chung nhân danh họ, ủng hộ nhà thờ hay nhưng công việc bác ái, cứu trợ. Điều quan trọng nhất là có chủ ý thành thật muốn trả cho chủ của theo khả năng của mình.


GHI CÂU HỎI

TRANG HỎI ĐÁP